За нас

Визията на Икарес

Визията на Икарес е свят, в който всеки може да намери подходящата за себе си работа или обучение. За да постигнем това, сме разработили електронни тестове, които да улеснят хората в правилния избор. Инструментите на Икарес помагат в намирането на подходящото обучение или работа в страната или зад граница.

Логото на Icares е олицетворение на мисията ни: перото означава учение, но и полет, разширяване на хоризонта.

Услуги

От създаването си през 2002 г., Икарес се превърна във важен разработчик на уеб базирани тестове, свързани с кариерно ориентиране, търсене на работа и подходящо обучение. Специалистите и съветниците по професионална ориентация и реинтеграция използват Теста за избор на професия, а училищните и студентските кариерни консултанти - Теста за избор на образование.

Индивидуални консултации

Централно внимание в Икарес се отделя на хората. Ето защо ние предлагаме не само уеб-базирани, но и индивидуални консултации. Професионалисти обучават, ръководят и консултират клиентите в рамките на Икарес Консулт.

Икарес притежава уникалната комбинация от разработка на тестове и индивидуално професионално ориентиране.